La sublimació és un procés de separació de mescles mitjançant el qual podem separar dos sòlids, un dels quals passa a gas directament al escalfar-lo (dit d'una altra manera: sublima). És a dir, que aquest tipus de separació de mescles es basa en els diferents nivells d'evaporització d'alguns elements per a poder-los separar els uns dels altres al evaporar-ne un i posteriorment refredant-lo i solidificant-lo en un espai separat.

Aquest procés es dóna quan algunes de les molècules d'un dels sòlids vibren molt ràpidament a causa de la calor, vencen les forçes de cohesió i escapen com a molècules gasoses a l'espai. El fet de que aquest fenòmen succeeixi o no depèn de la naturalesa del sòlid i de la temperatura a què sigui sotmès.

Per a dur a terme aquest procés, s'utilitza un aparell anomenat sublimador.

Exemples de compostos/elements que sublimen fàcilment:
Diòxid de carboni (CO2)
Iode
Triclorur d'alumini (AlCl3)


L'aplicació d'aquest mètode de separació es dóna majorment en les indústries de: medicina, fotografia, i fabricació de tints.