Quan, en una mescla, algún dels seus components és un metall ferromagnètic, és facil de separar per mitjà de la Separació Magnètica.
És una tècnica per separar mescles heterogènies

Aquets components ferromagnètics es separen per mitjà d'un imant a una distancia considerablement propera de la mescla, quedan així atrapades per la força de l'imant. Els components no-ferromagnètics queden al contenidor, ja que no es senten atrets per l'Iman.
external image moz-screenshot.jpgStudio-CF-I-magnetic-separa_04.jpg --> Separació amb una cinta transportadora magnèticaS'utilitza aquet procés per tres tipus de separació:

1.Separació de Paramagnétics: Són materials que experimenten magnetizació davant la aplicació d'un camp magnétic, alguns són: IImenita (FeTiO3), Hematita (Fe2O3), Pirrotita (Fe11S12).
2. Separació de Ferromagnétics: Són materiales que experimenten alt paramagnetisme davant de l'aplicació d'un camp magnétic, alguns són el Fe i la magnetita (Fe3O4).
3.Separació de Diamagnétics: són materials que repelen el camp magnétic, alguns d'ells son el quars (SiO2), Feldespats (K2O.Al2O3.6SiO2) i dolomites (Mg,Ca(CO3)).


Video explicatiu: -->
http://www.youtube.com/watch?v=jO6VGIRSOH0http://ingenieria.udea.edu.co/~cim2005/mineralurgia/separacion.pdf
http://www.wikipedia.com

La separació magnètica és un procés que serveix per separar dos sòlids (un dels quals ha de ser ferrós o tenir propietats magnètiques).

El mètode consisteix en apropar un imant a la barreja a fi de generar un camp magnètic, que atregui el compost ferrós deixant només al material no ferrós al contenidor.

Un exemple clar és el sofre barrejat amb ferro: en acostar un imant a la barreja, el ferro s'adhereix al imant i el sofre queda al contenidor.


cofem-separador-magnetico-esquema-del-proceso-de-separacion-427957-FGR.jpg