El Garbell s'utilitza per separar mescles heterogènies sòlides en les quals un dels components de la mescla té una mida de partícula molt fiferent a l'altre.
20070924klpcnafyq_15.Ies.SCO.jpg469_24326_10298_garbell_mitja.JPG


La forma més perfeccionada, que s'utilitza actualment en els laboratoris, és una bateria de garbells metàl·lics cadascun disposat l'un sobre l'altre de manera que l'espai de pas disminueix progressivament des del garbell de dalt fins al de baix.
Un altre derivat dels garbells, són els típics coladors de cuina.
Es posa la mostra al garbell superior i se sacseja tota la bateria manualment o de forma mecànica. Les diverses fraccions de la mostra queden separades a cadascun dels garbells i així les impureses es poden classificar per la seva mida.

800px-Laboratory_sieves_BMK.jpg --> Garbells de laboratóri, per classificar els solids segons la mida d'aquests


http://www.wikipedia.com
http://images.google.es/

Un garbell o sedàs és una eina agrícola destinada a separar les impureses de l'objectiu de la collita.

La forma més perfeccionada, que s'utilitza actualment en els laboratoris, és una bateria de garbells metàl·lics cadascun disposat l'un sobre l'altre de manera que l'espai de pas disminueix progressivament des del garbell de dalt fins al de baix.

Es posa la mostra al garbell superior i se sacseja tota la bateria manualment o de forma mecànica. Les diverses fraccions de la mostra queden separades a cadascun dels garbells i així les impureses es poden classificar per la seva mida.


74153943_37daee9207.jpg